Tietosuojaseloste

Rekisteröinti ja tietosuojalausunto

Verkkosivustomme osoite on: www.workheart.fi

Rekisteröinti ja tietosuojalausunto

Tämä on WorkHeart-henkilötietolain (10 ja 24 §) rekisteri ja tietosuojalausunto ja EU: n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Luotu 1.12.2018. Viimeisin muutos 18.11.2019.

Kirjaaja

WorkHeart Lumpeisentie 17 70800 Kuopio. +35845 1210339 virpi@workheart.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Virpi Sourunjärvi +358451210339 virpi@workheart.fi

Rekisteröintiasiakkaan nimi ja käyttäjärekisteri 

Asiakas- ja markkinointirekisteri, johon on merkitty asiakkaita ja mahdollisia tulevia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneet myymistämme tuotteista ja palveluista, koskevat tiedot.

Oikeudellinen perusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat: nimi, sijainti, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivustojen osoitteet, verkon IP-osoite, tunnukset / profiilit sosiaalisen median palveluille, tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedoista, asiakassuhteista ja tilatuista palveluista.

Säännölliset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan muun muassa asiakkaalta. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisessa mediassa, sopimuksissa, asiakaskokouksissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas toimittaa tietonsa.

Tietojen siirto

Tavallisia tiedonsiirtoja ja tietojen siirtämistä EU: n tai ETA: n ulkopuolelle ei julkisteta säännöllisesti muille osapuolille. Tiedot voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa. Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja myös EU: n tai ETA: n ulkopuolelta.

Rekisterin suojaamisen periaatteet

Rekisterin huolellinen käsittely on varmistettu ja tietojärjestelmien käsittelemä tieto on suojattu riittävästi. Kun kirjaa pidetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiden fyysistä ja digitaalista tietoturvaa käsitellään asianmukaisesti. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että tallennetut tiedot, palvelimen käyttöoikeudet ja muut henkilötietojen turvallisuuteen liittyvät kriittiset tiedot käsittelevät luottamuksellisesti ja vain työntekijät, joiden tehtävänkuvaukseen he kuuluvat.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa tai vaatia tietueensa korjaamista, pyyntö olisi lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää hakijaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä on vastuussa asiakkaasta EU: n tietosuoja-asetuksessa asetetussa määräajassa (yleensä yhden kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterillä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus olla unohdettu”). Rekisteröidyillä on myös muita EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia ​​oikeuksia, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää hakijaa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä on vastuussa asiakkaasta EU: n tietosuoja-asetuksessa asetetussa määräajassa (yleensä yhden kuukauden kuluessa).